сряда, 16 март 2011 г.

Лечение на дребноклетъчния рак на белия дроб


Въпреки, че винаги говорим за рака на белия дроб като за едно единствено заболяване, в действителност има две основни негове разновидности. Поведението им е доста различно и се използват различни терапевтични подходи. Разделението е според това как изглеждат раковите клетки под микроскоп:
единият вид е дребноклетъчен рак на белия дроб , а другият недребноклетъчен карцином на белия дроб, който се среща по-често.

Основната причина за поява на белодробен карцином и няма да ми омръзне да го повтарям е ТЮТЮНОПУШЕНЕТО. Най-застрашени са дългогодишните пушачи - над 10 години стаж и над 10 цигари дневно, както и пасивните пушачи. Риска от поява на рак на белия дроб при тези хора е десетократно по-висок от непушачите. Ако се спрат цигарите, след 10 години риска при тези хора се изравнява както при непушачите. За да го запомните по-лесно “Правилото на десетките” - над 10 години пушене, повече от 10 цигари дневно = 10 пъти по-висок риск от рак на белия дроб! Спирането на цигарите след 10 години води до изравняване на риска!

Разбира се има и други фактори, чието наличие води до по-голям риск за развите на белодробен карцином. В някои производства, повечето от които по света вече са обезопасени, а в България и закрити, като уранодобива, работа с азбест и др. риска от това заболяване е по-висок.

Химиотерапия
- това е основен метод за лечение на този вид рак. Най-често се използват комбинация от цитостатици включващи задължително платинов препарат. Обикновенно се провеждат курсове / цикли/ химиотерапия пред 21 дни, след 4 цикъл се прави оценка на ефекта на лечението./ контролна рентгенова снимка или скенер/

Лъчетерапия - е метод който допълва ефекта на химиотерапията. Прилага се след химиотерапия като цели допълнително намаляване на тумора или предотвратяване на рецидив след пълно стопяване на тумора от ХТ. Важно приложение е профилактичното облъчване на главният мозък за да се предотврати появата на метастази.

Хирургичен метод - има ограничено приложение поради бързото делене на туморните клетки и ранното метастазиране.

Ранното откриване на рака на белия дроб е трудно по няколко причини: симптомите се появяват късно и често се препокриват с проблеми, с които повечето пушачи са свикнали /кашлица, задух/.

Най-често ранното отриване е случайно, при напревено по друг повод рентгенова снимка при липса на особени оплаквания или симптоми.
По показателни, но късни симптоми са - упорита и постоянна болка в гърдите- осовено ако се усеща на едно и също място няколко дни или седмици, упорита кашлица с храчки примесена с кръв; недостиг на въздух, понякога тумора предизвиква събиране на течност около белите дробове - плеврален излив. Ако тумора блокира някои от дихателните пътища, често се стига до инфектиране на онази част от белия дроб, която е с нарушен кислороден достъп и се развива пневмония - т. нар. - мантелна пневмония.

Тумора може да предизвика общи симптоми - загуба на тегло, отпадналост и умора. Загубата на тегло е важен фактор, определящ прогнозата при това заболяване.
Разсеиките /метастазите/ най-често проникват в лимфните възли на медиастинума - това е областта разположена между белите дробове и сърцето, лимфните възли в подмишниците, надключието и долната част на врата.

В редки случай, когато тумора се разрастне в големите вени в медиастинума и блокира техния отток се наблюдава бързо подуване на лицето, ръцете и горната част на гърдите.

В по-късен стадий рака може да се разпространи в по-отдалечени органи - черен дроб, кости и мозък.

1 коментар: